Prelucrare date cu caracter personal

 

  • Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată
  1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
  2. Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificarea
  3. Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor
  4. Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii
  5. Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
  6. Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie